Gietrzwałd

Gmina Gietrzwałd noclegi leży na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Położona jest niezwykle malowniczo wśród 14 jezior, pięknych pól uprawnych oraz lasów. Teren gminy obejmuje zarówno historyczną Warmię jak i Mazury, których naturalną granicą jest rzeka Pasłęka. Kusi malowniczym krajobrazem oraz urokliwym środowiskiem naturalnym, które wchodzi w skład obszaru Zielonych Płuc Polski. Czyste powietrze stwarza świetne warunki przyrodolecznicze. Teren bogaty jest również w rzadko spotykane okazy fauny i flory. Gmina znajduje się w centralnej części Pojezierza Olsztyńskiego i cechuje ją różnorodność form terenu z dużą ilością lasów − ponad 49% powierzchni. Lasy gminy są pozostałością historycznej puszczy galindzkiej, charakteryzują się wielopiętrowością oraz różnorodnością drzewostanu. Największą rzeką przepływającą przez teren gminy jest Pasłęka, na której znajduje się rezerwat bobrów. Gmina Gietrzwałd leży przy Drodze Tysiąca Jezior Północy, czyli krajowej drodze nr  16. Drugim łącznikiem gminy z krajem i światem jest powstała w latach 1871 − 1873 linia kolejowa. Wybudowano ją, jako część Pruskiej Kolei Wschodniej i była linią równoległą do szlaku Berlin – Królewiec. Przede wszystkim jednak należy podkreślić, że  Gmina Gietrzwałd jest znana na całym świecie dzięki Objawieniom Maryjnym z 1877r. Matka Boża ukazała się wówczas kilkakrotnie dwóm dziewczynkom. 100 lat po tych wydarzeniach Stolica Apostolska uznała prawdziwość objawień zaś Gietrzwałd stał się miejscowością pielgrzymkową i punktem na szlaku odwiedzających miejsca kultu Matki Bożej. Rocznie przybywa tu blisko 1 mln pielgrzymów i turystów. tanie noclegi Gietrzwałd

Historia Gietrzwałdu do XIX wieku.Pierwotnie brzmienie nazwy wsi to Dichterurwald, czyli dziewiczy las. Nazwa jest pochodzenia pruskiego. Archeologowie odnajdują na terenie dzisiejszej gminy Gietrzwałd ślady ludzkiej działalności sprzed kilku tysięcy lat przed narodzeniem Chrystusa. (W Worytach odkryto 853 groby, różnorakie pochówki, wiele ceramik, ozdób, broni. Przez ziemie południowej Warmii wiódł ważny szlak handlowy ku morzu. Wędrowali nim kupcy z Azji Mniejszej, Rzymu, południowej Europy). W naszej erze tereny zasiedliła ludność pruska. Gietrzwałd leżał na terenie pola osadniczego Gaudikus. Liczne grody obronne chroniły ludność przed najazdami obcych plemion. Prawdopodobnie taki gród był wzniesiony także na wzgórzu między Gietrzwałdem, a Tomarynami. 19 maja 1352 roku kapituławarmińska wystawiła przywilej lokacyjny dla sołtysa Andrzeja, by ten na 70 łanach założył na prawie chełmińskim wieś Dytherichswalt. Wieś zamieszkiwała ludność pruska i niemiecka. Gietrzwałd agroturystyka

 • Sołtys Gietrzwałdu wywiązując się z powinności wojskowych pod  chorągwią kapitulną, pociągnął na wojnę w 1410 roku. Nie wiadomo czy powrócił; W 1414 r. wojska dowodzone przez Władysława Jagiełłę uderzyły na Prusy krzyżackie. Gietrzwałd leżał w obrębie pięciokilometrowego pasa, którym posuwała się armia. Nie wiadomo jak wielkie szkody wyrządziło wojsko w Gietrzwałd domki letniskowe
 • W 1455 − wojna trzynastoletnia; zrujnowany folwark w Worytach; wojska Jerzego von Schliebena przemaszerowały przez Gietrzwałd noclegi domki.
 • W 1466 − zaraza w południowej Warmii (także w Gietrzwałdzie).
 • W 1478 − wojna księża − 20 września wojska polskie dowodzone przez Jana Białego i Jana Żelezińskiego stacjonowały nad jeziorem Wulpińskim. Rozbiły obóz warowny otoczony taborem wozów w przesmyku między wspomnianym Jeziorem Wulpińskim, a jeziorami Świętajno-Naterskie. Stąd dokonywały wypadów do okolicznych wsi, rabując mieszkańców i oczekując na reakcję wojsk krzyżacko-warmińskich.
 • W XVI w. kanonik warmiński i administrator dóbr kapitulnych Mikołaj Kopernikzasiedlał opuszczone gospodarstwa na terenie obecnej gminy Gietrzwałd. W sporządzonych zapiskach Kopernik dokumentował swą administracyjną działalność. Dwukrotnie był w Sząbruku 14 maja 1517 roku i 14 kwietnia 1518 roku.  6 kwietnia przybył do Gietrzwałdu, hojnie obdarował chłopów, którzy siali owies, jęczmień oraz len, a także hodowali bydło i konie. W ramach akcji„Kopernik Warmiakiem” prowadzonej przez Starostwo Powiatowe ustawiono specjalne tablice w kilku miejscowościach naszej gminy.
 • 1519-1521 − wojna polsko-krzyżacka, która nie ominęła również Gietrzwałdu. W połowie stycznia 1521 roku, wielki mistrz Albrecht Hohenzollern z obozu pod Dobrym Miastem ruszył w stronę Lubawy. Wojska krzyżackie ominęły Olsztyn i szerokim pasem szły przez Ostródę i Gietrzwałd. Wojska Albrechta Hohenzollerna stacjonowały również w samym Gietrzwałdzie – trzy łany ziemi zostały bez gospodarzy, zniszczono karczmę, a także splądrowano sąsiednią wieś − Woryty. W drugiej połowie XVI w. do wyludnionej i zniszczonej Warmii zaczęli napływać osadnicy z Mazowsza. W parafii Gietrzwałd pojawili się jeszcze przed wybuchem wojny polsko-krzyżackiej. Otrzymali gospodarstwa we wsi Naglady. Po wojnie napływali masowo. Ludność polska zaczyna dominować w parafii Gietrzwałd.
 • Wojna szwedzka zubożyła wieś zmuszoną do płacenia kontrybucji elektorowi, przecierpiała przemarsze wojsk nieprzyjacielskich, a także koronnych oraz austriackich, wspieranych przez polskie oddziały.
 • W 1701 wojska saskie szukały na Warmii leży zimowych. Po hybernę przybyły również wojska koronne. Wybieranie hyberny prowadziło do żołnierskich nadużyć. W Gietrzwałdzie pojawili się także żołnierze po pieniężne kontrybucje, furaż i żywność. Szwedzi również bezwzględnie wybierali kontrybucje.
 • W 1733 roku wybuchła w Polsce wojna domowa. Spór o tron pomiędzy Stanisławem Leszczyńskim, a stronnikami Augusta III, wpieranymi przez wojska rosyjskie.  Rok później na Warmię od strony Ostródy wkroczyły konfederackieoddziały wierne Stanisławowi Leszczyńskiemu (dowodził Sebastian Mełdzyński). Maszerujący z Grudziądza konfederaci, przebywszy szybko ziemie Prus Książęcych zatrzymali się na postój w Gietrzwałdzie.
 • W XVIII wieku miała miejsce także wojna siedmioletnia. Na Warmii pojawiły się wojska rosyjskie walczące z pruskimi. Rosyjskie oddziały przechodziły też przez Gietrzwałd, czyniąc spustoszenia w dwóch chłopskich gospodarstwach.
 • W 1807 roku wojska napoleońskie pojawiły się w Prusach Wschodnich i przybyły także do Gietrzwałdu. Mieszkańcy zmuszeni byli do dostarczania furażu dla koni i żywności dla żołnierzy. Grabiono ludność, nie szczędząc nawet mienia kościelnego.