Krościenko nad Dunajcem

Jest to jedna z najbardziej znanych miejscowości turystycznych oraz letniskowych. Krościenko noclegi położone jest u południowych podnóży Pieninek – na styku Pienin, Gorców oraz Beskidu Sądeckiego. Historia tej miejscowości jest bardzo stara i bogata. Prawdopodobnie niegdyś mówiono na nią po prostu Krosno. W takiej formie nazwa zachowała się w dokumentach. Według Kazimierza Dobrowolskiego jest to jedna z najstarszych miejscowości w całym górnym biegu rzeki Dunajec. noclegi Krościenko nad Dunajecem

Z kart historii Krościenka

Dokument lokalizacyjny Krościenka pochodzi z roku 1348 i wystawiony został przez Kazimierza Wielkiego. Władzę sprawował wówczas samorząd mieszczański pod kontrolą starostów. W tym czasie miasteczko było ważnym Puntem gospodarczo-administracyjnym. Uważane było nawet za główną miejscowość w całym paśmie Pienin. W 1812 roku Krościenko przeszło w ręce rodziny Grossów. Wykupił on m.in. zdroje „Annę” oraz „Michalinę”, przy których nieco później stanął niewielki zakład zbrojarski. Nie mniej jednak ze względu na małą wydajność oraz dużą konkurencję ze strony pobliskiej Szczawnicy, nie miał on szansy na rozwój. Gross sprzedał swój majątek Teofilii Ciuchulskiej, ta z kolei przekazała go Michałowi Kuligowi. W 1843 roku właścicielem Krościenka został Hieronim M. Dziewulski, który ożenił się z córką Kuliga. Ruch turystyczny i letniskowy rozwijał się tutaj już przed wybuchem I wojny światowej. Od 1907 roku działa tutaj biuro Towarzystwa Tatrzańskiego. W czasie okupacji Krościenko stanowiło silny ośrodek konspiracyjny. W czasie działań wojennych oraz w wyniku prześladowania zginęło wiele mieszkańców miasta w ty głównie narodowości żydowskiej. Po wojnie ruch turystyczny znów rozkwitał. Z roku na rok przyjeżdżało tu coraz więcej letników, a Krościenko rozwijało się także gospodarczo. W 1932 roku miejscowość utraciła prawa miejskie i aż do roku 1982 tworzyło jeden wspólny organizm z pobliską Szczawnicą. Po dziewięciu latach oba miasta znów zaczęły funkcjonować niezależnie jako dwa główne ośrodki turystyczne Pienin. Krościenko pensjonaty

Krościenko nad Dunajcem – atrakcje turystyczne

Dziś Krościenko zamieszkują przede wszystkim górale pienińscy. Do niedawna funkcjonowały tutaj bardzo huczne targi oraz odpusty, na których zaobserwować mogliśmy barwny folklor tego regionu. W rynku stoją obok siebie 4 zabytkowe domy mieszczańskie. Niezwykle cennym zabytkiem jest tutaj takżeKościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych (częściowo gotycki). Warto również powiedzieć, że na terenie Krościenka istnieją aż 3 źródła mineralne. Są to szczawy wodorowęglanowo-chlorkowe, których stężenie oraz działanie zbliżone jest do wód występujących w Szczawnicy. W 1998 roku na rynku stanęła także jubileuszowa studnia, która również warto zobaczyć.  Krościenko wille

Krościenko

Krościenko noclegi dawniej też Karaszyn, Koroszno, Koroscienko – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie bieszczadzkim, w gminie Ustrzyki Dolne, nad rzeką Strwiąż.

W latach 1952-1954 miejscowość była siedzibą gminy Krościenko. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa krośnieńskiego. noclegi w Krościenku

Wieś położona jest w Górach Sanocko-Turczańskich. Przez wieś przebiega szlak śladami dobrego wojaka Szwejka. Krościenko pokoje gościnne

W czternastym wieku w. – wieś w dolinie rzeki Strwiąż przy potoku zwanym Krościenko założył kniaź Hriczko Rozputowski na surowym korzeniu i prawie wołoskim. Pierwotnie stanowiła ona własność królewską wchodzącą w skład starosta przemyskiego

W 1498 – dzierżawcą Krościenka był Mikołaj Zborowski, następnie Mniszchowie, Szydłowscy. W 1772 – po pierwszym rozbiorze, Austriacy włączyli wieś do tzw. dóbr kameralnych.

W 1873 – wybudowano cesarską linię kolejową z Budapesztu do twierdzy Przemyśl, co podniosło znaczenie Krościenko agroturystyka

W okresie od 1784 do 1940 na terenie wsi funkcjonowała niemiecka kolonia Obersdorf parafia ewangelicka w m. Bandrów.

13 grudnia 1918, w okresie walk polsko-ukraińskich na linii frontu Strwiąża 2 Pułk Strzelców Podhalańskich pod dowództwem por. Karola Matzenauera stoczył pierwszą swoją walkę opodal tej wsi nad Strwiążem, z oddziałami ukraińskimi, zakończoną zwycięstwem.

W 1920 wybudowano tu kościółek, a obok niego pomnik upamiętniający powstanie listopadowe.

noclegi Krościenko zostało zniszczone w czasie II wojny światowej. 10 sierpnia 1944 zostało zajęte przez wojska radzieckie.

Początkowo znajdowała się w granicach ZSRR, a po regulacji granic w 1951 – w Polsce. W 1952 zasiedlona przez greckich uchodźców politycznych, którzy przybyli ze Zgorzelca. Pamiątkami po nich są grecki cmentarz oraz pomnik Nikosa Belojannisa. Część potomków Greków żyje we wsi do dziś.

Zabytki:

-kościół drewniany (dawniej greckokatolicka cerkiew Narodzenia Matki Bożej) z końca XVIII wieku z dzwonnicą z XIX wieku

-kilkanaście chałup konstrukcji zrębowej z XIX wieku

-pozostałości cmentarza ewangelickiego, nagrobki oraz dzwonnica cmentarna

-w Krościenku Wolicy cerkiew drewniana z XVIII wieku