Pomorze Zachodnie

Pomorze Zachodnie to rozległa kraina historyczno-geograficzna rozciągająca się na terenie Polski i Niemiec. Dokładne określenie granic Pomorza Zachodniego nie jest możliwe, jednak jako najprostsze określeniem obszarów wchodzących w skład tego regionu zalicza się dawne Księstwo Pomorskie i Nową Marchię, obecne województwo zachodniopomorskie, północno-zachodnią część woj. pomorskiego, północny fragment woj. wielkopolskiego oraz na terenie Niemiec wschodnią część Meklemburgii-Pomorza Przedniego i dawną Marchię Wkrzańską. Jednym z najważniejszych sektorów na Pomorzu Zachodnim jest turystyka, dominuje również rybołówstwo i przemysł stoczniowy, czyli najbardziej powiązane z położeniem regionu. Wśród najważniejszych atrakcji tego obszaru wymienia się natomiast Zamki Książąt Pomorskich znajdujące się w wielu miastach zarówno na polskiej, jak i niemieckiej części Pomorza Zachodniego.