Podlasie Roztocze Gorce Podkarpacie Beskidy

Podlasie noclegi, nazywane również „bramą na wschód”, to nizinna kraina historyczna, rozciągająca się po obu stronach środkowego Bugu. podlaskie jest najbardziej wysuniętym na północny-wschód terenem Polski. Graniczy w związku z tym z dwoma państwami: Białorusią na wschodzie . Podlasie noclegi  Od północnego zachodu sąsiaduje z województwem warmińsko-mazurskim, zaś od zachodu i południowego zachodu – z województwem mazowieckim. Na Podlasiu współistnieją odmienne kultury i religie, mieszają się wpływy polskie, litewskie i rosyjskie. Obok kościołów katolickich spotykamy również prawosławne cerkwie.

Roztocze noclegi to przepiękna kraina geograficzna, która łączy Wyżynę Lubelską z Podolem. Przebiega z północnego zachodu, od Kraśnika, na południowy wschód aż do Lwowa. Ze względu na osobliwości przyrody krainy Roztocze noclegi to ciekawy krajobraz na tym obszarze, utworzono Roztoczański Park Narodowy, parki krajobrazowe, np. Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej, Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy czy Krasnobrodzki Park Krajobrazowy oraz rezerwaty przyrody. Tutejsza natura to balsam dla ducha i ciała, roztoczańskie miejscowości oferują ciekawe i warte odwiedzenia to Zwierzyniec, Susiec, Guciów, Krasnobród, Szczebrzeszyn czy pobliski wspaniały Zamość – miasto twierdza wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Gorce noclegi to przepiękne pasmo górskie które leży w Beskidach Zachodnich . Należy do województwa małopolskiego . Gorce noclegi graniczą m.in. z Beskidem Wyspowym i Beskidem Sądeckim. Gorce to również ciekawy obszar dla miłośników sportów zimowych. Powstało tu wiele tras zjazdowych, a ponadto dostępne są trasy dla narciarstwa biegowego. Najdłuższa nartostrada w Gorcach znajduje się w Porębie Wielkiej.

Podkarpacie noclegi region położony jest w południowo-wschodniej części kraju, graniczy od wschodu z Ukrainą, od południa ze Słowacją oraz z województwami: od północnego wschodu z lubelskim, od północnego zachodu z świętokrzyskim i od zachodu z małopolskim. Stolicą i najważniejszym miastem województwa podkarpackiego jest Rzeszów. Podkarpacie noclegi jest jednym z najpopularniejszych regionów turystycznych w Polsce, szczególnie atrakcyjnym ze względu na piękno krajobrazu i bogactwo kultury. Szczególny urok mają Bieszczady; europejska oaza dzikiej przyrody, która przyciąga rzesze turystów pragnących odpocząć w otoczeniu nieskażonej przyrody. Miłośnicy historii z zainteresowaniem zwiedzą zamek Lubomirskich i Potockich w Łańcucie (jedną z najlepiej zachowanych rezydencji szlacheckich w Polsce z cennym kompleksem parkowym), jak również pałace renesansowe w Baranowie Sandomierskim i Krasiczynie.

W granicach Polski Beskidy noclegi można podzielić na trzy większe regiony : Beskidy Zachodnie, Beskidy Środkowe oraz Beskidy Wschodnie. Ich najwyższym szczytem jest Babia Góra (1750 m. n.p.m.), znajdująca się w Beskidzie Żywieckim. Beskidy noclegi budują naprzemianległe warstwy piaskowców, łupków ilastych i zlepieńców, tworzących tzw. flisz karpacki, który został sfałdowany podczas orogenezy alpejskiej. W okresie plejstocenu góry te podlegały procesom peryglacjalnym, które doprowadziły do częściowej denudacji tego obszaru i nadania mu charakteru gór średnich. Beskidy charakteryzują się wzniesieniami o zaokrąglonych i często spłaszczonych grzbietach i łagodnych stokach, porozdzielanych głębokimi dolinami rzek.

Magiczne Roztocze

Roztocze noclegi lasy są jednymi z najpiękniejszych w Europie. Specyficzny klimat łączący cechy klimatu kontynentalnego i klimatu przejściowego oraz zróżnicowana budowa krajobrazu zdecydowały o oryginalnym charakterze fauny i flory regionu. Już w XVI wieku docenił ich piękno Jan Zamojski, hetman wielki koronny i kanclerz, który włączył je do utworzonej wówczas Ordynacji Zamojskiej. Od najdawniejszych czasów włodarze tych ziem dbali o ochronę dziedzictwa przyrodniczego prowadząc racjonalną gospodarkę leśną i zakładając rezerwaty. W 1974 roku powstał Roztoczański Park Narodowy. Położony na Roztocze noclegi domki Środkowym, objął swymi granicami jedne z najcenniejszych wartości przyrodniczych tego regionu w tym ogromne kompleksy buczyny karpackiej charakterystycznej dla terenów górskich. Bogactwo roztoczańskiej przyrody można poznać w parkowym Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym. Powstały tutaj również 4 parki krajobrazowe: Krasnobrodzki, Szczebrzeszyński, Puszczy Solskiej i Południoworoztoczański, które choć różnią się między sobą krajobrazem zachowują wspólny roztoczański klimat. Ponad 30 roztoczańskich rezerwatów zapewnia ochronę nie tylko faunie i florze ale również i przyrodzie nieożywionej.

Od wieków Roztocze agroturystyka było świadkiem wielu wydarzeń historycznych. Najdawniejsze ślady osadnictwa można tu spotkać w postaci pradawnych grodzisk i kurhanów. Ludzie zamieszkujący dawniej Roztocze tworzyli swoisty tygiel kultur. Do dziś możemy odnaleźć pamiątki po dawnych dziejach kiedy obok siebie żyli przedstawiciele kilku narodów i wyznawcy różnych religii. Drewniane świątynie, magnackie rezydencje, kamienne cmentarze i wiele innych obiektów harmonijnie współgra z roztoczańską przyrodą i tworzy niesamowity, magiczny klimat.

Do większości roztoczańskich atrakcji dotrzeć można szlakami pieszymi, ścieżkami dydaktycznymi i trasami spacerowymi. Zaprowadzą one każdego odkrywcę w najciekawsze i najpiękniejsze miejsca Roztocze pokoje do wynajęcia. Łagodne i urozmaicone szlaki doskonale nadają się również do wędrówek nordic walking. Roztocze pensjonaty