Zamość

Zamość , piękne malownicze miasto , w południowej części województwa lubelskiego, siedziba władz powiatu zamojskiego i gminy Zamość. W 1992 r. zamojskie Stare Miasto zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Od południowego wschodu w kierunku północnym przez Zamość przepływa będąca dopływem Wieprza rzeka Łabuńka.

Miasto wybudował pod koniec XVI wieku Jan Zamoyski.  Jan Zamoyski, człowiek niesłychanie bogaty, postanowił wznieść miasto w szczerym polu, w okolicach jednej ze swych wiosek. W tym celu zatrudnił wybitnego włoskiego architekta Bernarda Morando i polecił opracować mu dokładny plan. Budowa miasta postępowała bardzo szybko, a lustracja z 1591 roku, czyli 11 lat po jej rozpoczęciu, mówi o 217 domach i tylko 26 wolnych parcelach. W 1594 roku powstała Akademia Zamojska. W dziele jej tworzenia Zamoyskiemu pomagał inny wybitny polski humanista, poeta Szymon Szymonowic .Po pierwszym rozbiorze w 1772 roku, Zamość przypadł Austrii i został włączony do Królestwa Galicji i Lodomerii. Wkrótce władze austriackie zlikwidowały wszystkie klasztory w mieście i podupadającą od dłuższego czasu Akademię Zamojską, tworząc w jej miejsce Liceum Królewskie. W 1809 r. Zamość przyłączono do Księstwa Warszawskiego, a po kongresie wiedeńskim do Królestwa Polskiego, uzależnionego od Rosji. W 1821 r. rząd ówczesnego królestwa odkupił miasto i zmodernizował zamojską twierdzę. Dokonano wówczas przebudowy wielu budynków.W pierwszych dniach II wojny światowej Zamość został zajęty przez Niemców, a następnie od 27 września do 5 października – przez Armię Czerwoną.

Do dziś zachowało się wiele ciekawych zabytków.Pałac Zamoyskich w Zamościu ,dawna rezydencja rodziny Zamoyskich w zachodniej części Starego Miasta w Zamościu. Był to pierwszy obiekt, jaki zaczęto budować po założeniu miasta. Warto udać się na Rynek Solny w Zamościu. Jeden z dwóch obok Rynku Wodnego rynków pomocniczych w Zamościu. Wraz z Rynkiem Wielkim i Rynkiem Wodnym tworzą ważną oś kompozycji zespołu Starego Miasta. Rynek Wielki w Zamościu  kwadratowy plac w centrum Starego Miasta w Zamościu, zarazem jego główne miejsce. Wymiary Rynku Wielkiego wynoszą 100 na 100 metrów. Najwięcej obiektów zabytkowych skupia się na Starym Mieście. Główne cechy, wyróżniające zamojskie Stare Miasto, to: zachowany od czasu powstania układ urbanistyczny .
Zamość jest miastem polecanym przez każdą osobę, która odwiedziła tą miejscowość.