Solina

O Solina noclegi słyszeli pewnie wszyscy. Miejscowość ta znana jest chociażby z popularnej polskiej piosenki „Zielona wzgórza nad Soliną”. Nazwa tej miejscowości wiąże się z nazwą jeziora Solińskiego. (na dnie położonego tam zbiornika wodnego znajdują się pozostałości po dawnej wsi Solina) noclegi Solina przyciąga do siebie zarówno ze względu na walory przyrodnicze jak i inne atrakcje turystyczne. Gdzie więc dokładnie leży, jakie jest oraz z czego słynie?

Solina domki położona jest w województwie podkarpackim, a dokładniej w jego południowo-wschodniej części. Największą zaletą przyrodniczą, która wyróżnia i stanowi niewątpliwie o uroku tego miejsca, jest górskie pasmo Bieszczad. Tak zlokalizowana Solina pokoje gościnne stwarza turyście naprawdę wiele możliwości. Spędzany tutaj urlop to niesamowity kontakt z naturą, na wyróżnienie zasługują, pamiętając jednak o innych elementach, naprawdę malownicze krajobrazy. Obecność wspaniałej przyrody potwierdza powołany w tym miejscu Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu, który zajmuje około 80% powierzchni całej miejscowości. Solina agroturystyka to także dwa wspaniałe jeziora: Myczkowickie oraz jezioro Solińskie. Te dwa zbiorniki wodne sprawiają, że tereny te są jeszcze bardziej urokliwe. Zalew Soliński charakteryzuje się wyjątkowo widocznymi wahaniami poziomu wody. Różnice osiągają 10-15m, przy czym zmiany poziomu mogą następować niezwykle szybko. Z dnia na dzień poziom wody może wzrosnąć lub opaść nawet o 1m. Jako główne powody takiego stanu rzeczy podaje się sporą zmienność przepływów Sanu, przepompowywanie wody ze zbiornika Myczkowieckiego do Solińskiego i jej oddawanie, oraz charakteryzujące się stromymi brzegami ukształtowanie dna jeziora, przez co różnice są bardziej zauważalne w pionie. Południowy fragment jeziora dzieli się na dwie odnogi.

 

Woda nie ogranicza się jednak w Solinie do jezior. To także wile mniejszych i większych rzek, strumyków i górskich potoków. Tereny Soliny cechują się sporym zalesieniem, a bogactwo gatunków zarówno flory, jak i fauny potrafi zadziwić. Ze względu na ukształtowanie terenu, Solina stwarza bardzo dobre warunku dla wszystkich wielbicieli pieszych wycieczek.