Lądek Zdrój

Jest to jaskinia krasowa powstała w pliocenie, na skutek wypłukiwania się rozpuszczalnych w wodzie marmurów. lejną atrakcją jest jaskinia radochowska. Jest to jaskinia krasowa powstała w pliocenie, na skutek wypłukiwania się rozpuszczalnych w wodzie marmurów. Kolejną atrakcją jest jaskinia radochowska. Jest to jaskinia krasowa powstała w pliocenie, na skutek wypłukiwania się rozpuszczalnych w wodzie marmurów. …