Pomorze Zachodnie

Pomorze Zachodnie to rozległa kraina historyczno-geograficzna rozciągająca się na terenie Polski i Niemiec. Dokładne określenie granic Pomorza Zachodniego nie jest możliwe, jednak jako najprostsze określeniem obszarów wchodzących w skład tego regionu zalicza się dawne Księstwo Pomorskie i Nową Marchię, obecne województwo zachodniopomorskie, północno-zachodnią część woj. pomorskiego, północny fragment woj. wielkopolskiego oraz na terenie Niemiec wschodnią …