Biłgoraj

Biłgoraj noclegi na rogu ulic Zamojskiej i Łąkowej stoi okazała figura św. Jana Nepomucena. Trudno jej nie zauważyć, gdy kierujemy się w stronę Roztocza – tą najbardziej znaną trasą do Zwierzyńca. Ten zabytek sztuki sakralnej został wykonany z kamienia w 1821 roku i umieszczony na czworobocznym postumencie. Jego autorem był rzeźbiarz August Kuczyński, a fundatorami „Obywatele Biłgoraja”.

W powiecie biłgorajskim i okolicy spotykamy wiele kapliczek przydrożnych. Moją uwagę zwróciły te, na których widnieją napisy z dziwną ortografią. I tak: w Korytkowie Dużym kapliczkę ustawili „fundatoży”; w Smoryniu krzyż przydrożny ustawili „fundatory”; Czarnystok ma kapliczkę, której fundatorem był „Juzef”. Myślę, że takich jest więcej. Wszystkie postawione były na początku 20. wieku z potrzeby serca, a pisano według własnej umiejętności, dziś stanowią zabytek i tych napisów nie można poprawiać. noclegi Biłgoraj

Na placu przed biłgorajskim ratuszem stoi okazały pomnik w postaci metalowej sylwetki dwóch karabinów maszynowych. Odsłonięto go w 1966 roku, a napis na pomniku głosił, że poświęcono go„Bohaterom – partyzantom, bojownikom o wolność i Polskę Ludową – młodzież”. Po upadku komunizmu uchwałą pierwszej Rady Miasta z pomnika usunieto napis „Ludową”, a podczas ostatniej renowacji w sierpniu 2011 roku kolor pomnika zmieniono z czarnego na grafitowo – stalowy. Podobnie jak wiele innych pomników z okresu komunizmu również ten ma wielu zwolenników i przeciwników, a turyści traktują go jak kolejną atrakcję i obiekt fotograficzny.

noclegi w Biłgoraju na Placu Wolności w sąsiedztwie ratusza miejskiego stoją dwa pomniki. Pierwszy to Pomnik Wdzięczności z 1966 roku w formie karabinów maszynowych oraz drugi, czyli Pomnik Jubileuszowy.

Akt erekcyjny pod ten drugi pomnik wmurowano 30 grudnia 2000 roku i miał to być „Pomnik Wdzięczności i Dziękczynienia na Wielki Jubileusz 2000 lat Chrześcijaństwa”. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ks. biskup Jan Śrutwa. Odsłonięcia dokonano 3 maja 2001 roku, czyli w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Projektantem pomnika jest biłgorajski architekt Lech Kwieciński, a jego wygląd przedstawia symbolicznie dłonie Jana Pawła Drugiego osłaniające krzyż. Biłgoraj pokoje do wynajęcia

Pierwsi sitarze przywędrowali do Biłgoraja na początku 17. wieku z Mazowsza. W XVIII i XIX w. miasto słynęło z wyrobu sit w całej środkowej Europie. W 1860 r. działało tu 1800 sitarzy. Do produkcji sit potrzebne były siatki z włosia końskiego, które wytwarzali miejscowi włosiankarze. Sita oprawiano w darte z sosnowego drewna łuby. Biłgorajczycy, którzy produkowali sita, stawiali nowe, bogatsze domy, obok których umieszczali swoje warsztaty. Powstawały liczne zagrody sitarskie, z których do naszych czasów zachowała się tylko jedna, przy ul. Nadstawnej 32. Dziś stanowi skansen będący filią biłgorajskiego Muzeum Rzemiosł Ludowych. Najbarwniejszą stroną zawodu sitarskiego był handel własnymi wyrobami, na który wyruszano wczesną wiosną. Biedniejsi nie przekraczali granic kraju, wędrując pieszo od wsi do wsi. Bogatsi udawali się furmankami na objazd dalszych jarmarków, zwykle poza granicami kraju.  Biłgoraj domki