Kładka z Janem Nepomucenem na Dunajcu.

Zgodnie z przysłowiem „Do trzech razy sztuka”, za trzecim podejściem udało się połączyć brzegi Dunajca kładką. Kładka przeznaczona dla ruchu pieszego i rowerowego znacznie zwiększyła walory turystyczne tego regionu. Wszak po drugiej stronie Dunajca w Słowacji znajduje się zabytkowy XIV wieczny Czerwony Klasztor. Sromowce Niżne noclegi Po raz pierwszy pomysł połączenia noclegi Sromowce Niżne z Czerwonym Klasztorem mostem na …